Finanšu un nefinanšu mērķi

          Ziņojums par 2022.gadu 

          Ziņojums par 2021.gadu

          Ziņojums par 2020.gadu

          Ziņojums par 2019.gadu