Finanšu un nefinanšu mērķi

           Uzņēmuma finanšu mērķi