Darbības veidi

Pēc NACE klasifikatora SIA “Jēkabpils autobusu parks” ir reģistrēti sekojošie saimnieciskās darbības veidi:

1. pilsētas un piepilsētas pasažieru sauszemes pārvadājumi (49.31); 
2. citur neklasificēts pasažieru sauszemes transports (49.39); 
3. sauszemes transporta palīgdarbības (52.21)
4. automobiļu apkope un remonts (45.2); 
5. sava vai nomāta nekustamā īpašuma izīrēšana un pārvaldīšana (68.20); 
6. automobiļu un citu vieglo transportlīdzekļu iznomāšana un ekspluatācijas līzings (77.11)