Uzņēmuma vēsture

SIA "Jēkabpils autobusu parks" pirmsākumi meklējami 1949.gadā, kad ar Satiksmes ministrijas 1949.gada 18. jūlija pavēli no 19. jūlija tika izveidots Autotransporta kantoris Nr.11. Kura specializācija bija pasažieru un kravu pārvadājumi. 1972.gadā uzņēmums iegūst nosaukumu “Jēkabpils autobusu parks” No 1993.gada 16.maija Jēkabpils autobusu parks ir Jēkabpils rajona pašvaldības uzņēmums, bet kopš 2003.gada 1.decembra uzņēmums ir ar pašreizējo nosaukumu - SIA “Jēkabpils autobusu parks", kura direktors ir Jānis Ščerbickis. Direktora vietnieks un atbildīgais par pārvadājumu maršrutu plānošanu Aija Vetere. 

Šodien uzņēmums veic pasažieru pārvadājumus Jēkabpils pilsētā rajonā, kā arī Preiļu pilsētā un rajonā 2004.gada 17. februārī darbu uzsāka Jēkabpils autoosta, kā rezultātā uzlabojās pasažieru pārvadājumu kvalitāte Autoostā ieviesta moderna biļešu tirdzniecība un reisu uzskaites sistēma ,,Baltic Lines", kas ir saslēgta ar citām lielākajām republikas autoostām.