Pārskati

 Neauditēts starpperiodu pārskats par 2021.gada 1. cetursni pārskats


Auditēts starpperiodu pārskats par 2020.gadu pārskats

Neatkarīgu revidentu ziņojums par 2020. gadu atzinums


Neauditēts starpperiodu pārskats par 2020.gada 4. cetursni pārskats

Neauditēts starpperiodu pārskats par 2020.gada 3. cetursni pārskats

Neauditēts starpperiodu pārskats par 2020.gada 2. cetursni pārskats

Neauditēts starpperiodu pārskats par 2020.gada 1. cetursni pārskats


 Auditēts starpperiodu pārskats par 2019.gadu pārskats

Neatkarīgo revidentu atzinums


Neauditēts starpperiodu pārskats par 2019.gada 2. cetursni pārskats

Neauditēts starpperiodu pārskats par 2019.gada 1. cetursni pārskats

 Auditēts starpperiodu pārskats par 2018.gadu pārskats


Auditēts starpperiodu pārskats par 2017.gadu pārskats

Neauditēts starpperiodu pārskats par 2018.gada 9 mēnešiem pārskats