Pārskati

Neauditēts starpperiodu pārskats par 2024.gada 1. ceturksni pārskats


Auditēts starpperiodu pārskats par 2023.gadu pārskats

Neatkarīgu revidentu ziņojums par 2023. gadu atzinums


Neauditēts starpperiodu pārskats par 2023.gada 4. ceturksni pārskats

Neauditēts starpperiodu pārskats par 2023.gada 3. ceturksni pārskats

 Neauditēts starpperiodu pārskats par 2023.gada 2. ceturksni pārskats

 Neauditēts starpperiodu pārskats par 2023.gada 1. ceturksni pārskats


Auditēts starpperiodu pārskats par 2022.gadu pārskats

Neatkarīgu revidentu ziņojums par 2022. gadu atzinums


Neauditēts starpperiodu pārskats par 2022.gada 4. ceturksni pārskats

Neauditēts starpperiodu pārskats par 2022.gada 3. ceturksni pārskats

 Neauditēts starpperiodu pārskats par 2022.gada 2. ceturksni pārskats

 Neauditēts starpperiodu pārskats par 2022.gada 1. ceturksni pārskats


Auditēts starpperiodu pārskats par 2021.gadu pārskats

Neatkarīgu revidentu ziņojums par 2021. gadu atzinums


 Neauditēts starpperiodu pārskats par 2021.gada 4. cetursni pārskats

 Neauditēts starpperiodu pārskats par 2021.gada 3. cetursni pārskats

 Neauditēts starpperiodu pārskats par 2021.gada 2. cetursni pārskats

 Neauditēts starpperiodu pārskats par 2021.gada 1. cetursni pārskats


Auditēts starpperiodu pārskats par 2020.gadu pārskats

Neatkarīgu revidentu ziņojums par 2020. gadu atzinums


Neauditēts starpperiodu pārskats par 2020.gada 4. ceturksni pārskats

Neauditēts starpperiodu pārskats par 2020.gada 3. ceturksni pārskats

Neauditēts starpperiodu pārskats par 2020.gada 2. ceturksni pārskats

Neauditēts starpperiodu pārskats par 2020.gada 1. ceturksni pārskats


 Auditēts starpperiodu pārskats par 2019.gadu pārskats

Neatkarīgo revidentu atzinums


Neauditēts starpperiodu pārskats par 2019.gada 2. ceturksni pārskats

Neauditēts starpperiodu pārskats par 2019.gada 1. ceturksni pārskats

 Auditēts starpperiodu pārskats par 2018.gadu pārskats


Auditēts starpperiodu pārskats par 2017.gadu pārskats

Neauditēts starpperiodu pārskats par 2018.gada 9 mēnešiem pārskats