Pārskati

Auditēts starpperiodu pārskats par 2017.gadu pārskats

Neauditēts starpperiodu pārskats par 2018.gada 9 mēnešiem pārskats