Pretkorupcijas pasākumu plāns

        Jēkabpils autobusu parks SIA Pretkorupcijas pasākumu plāns 2017-2020


        Jēkabpils autobusu parks SIA Pretkorupcijas pasākumu plāns 2021-2024

        Jēkabpils autobusu parks SIA Pretkorupcijas pasākumu plāna 2021-2024 IZPILDE 2021.gads

        Jēkabpils autobusu parks SIA Pretkorupcijas pasākumu plāna 2021-2024 IZPILDE 2022.gads