Pretkorupcijas pasākumu plāns

         Jēkabpils autobusu parks SIA Pretkorupcijas pasākumu plāns 2017-2020


         Jēkabpils autobusu parks SIA Pretkorupcijas pasākumu plāns 2021-2024