Iepirkumi

"SIA “Jēkabpils autobusu parks” darbinieku veselības apdrošināšana" 

Identifikācijas Nr. JAP 2021/03

Aktuālos dokumentus var saņemt Elektronisko iepirkumu sistēmā https://www.eis.gov.lv/EKEIS/Supplier/Procurement/57852
Piedāvājumu iesniegšanas termiņš:
8.jūnijs, 2021.g., pl. 11:00 


 ATKLĀTA KONKURSA NOLIKUMS

“Ar CNG darbināmu autobusu  iegāde SIA Jēkabpils autobusu parks vajadzībām”

Identifikācijas Nr. JAP-2021/02,
Aktuālos dokumentus var saņemt Elektronisko iepirkumu sistēmā https://www.eis.gov.lv/EKEIS/Supplier/Procurement/55801
Piedāvājumu iesniegšanas termiņš:
21.jūnijs, 2021.g., pl. 11:00 


ATKLĀTA KONKURSA NOLIKUMS

“Ar CNG darbināmu autobusu  iegāde SIA Jēkabpils autobusu parks vajadzībām”

Identifikācijas Nr. JAP-2021/01,

Aktuālos dokumentus var saņemt Elektronisko iepirkumu sistēmā https://www.eis.gov.lv/EKEIS/Supplier/Procurement/51178
Piedāvājumu iesniegšanas termiņš:
11. marts 2021, pl. 11:00
 


 Izmaksu un ieguvumu analīzes un tehniski ekonomiskā pamatojuma izstrāde”

Tirgus izpēte

Tirgus izpētes rezultāti


“Jaunu autobusu iegāde SIA Jēkabpils autobusu parks vajadzībām” 

Tirgus izpēte

Tirgus izpēte versija Nr.2

Sniedzam atbildes uz Jūsu interesējošiem jautājumiem:
1) Tehnisko prasību punktā 2.2. ir prasīts iesniegt autobusa degvielas vidējo patēriņu Latvijas Republikas klimatiskajos un ceļa apstākļos, izpildot sabiedriskā transporta pakalpojumus reģionālās nozīmes maršrutos (SORT 3 testu kopija vai analogu mērījumu ziņojums).

Pateicamies par sniegto komentāru. Šajā gadījumā Pasūtītājam svarīgākais ir noskaidrot piedāvātā autobusa degvielas patēriņu, kur viens no variantiem ir iesniegt arī Jūsu apkopojumu par vairāku Latvijas pārvadātāju (neatšifrējot) vidējo degvielas patēriņu šādas klases autobusam. Šādu apkopojumu var iesniegt ziņojuma veidā, kas atbildīs nolikuma prasībām iesniegt  analogu mērījumu ziņojumu.

2) Sadaļā par Atlases dokumentiem punktā 2.3. tiek prasīts iesniegt, citēju: Piedāvātās servisa diagnostikas iekārtas, speciālo instrumentu iegādes sarakstu un cenas - aprīkojumu, kas nepieciešams apkopju veikšanai piegādātajiem autobusiem garantijas un pēc garantijas periodā.  Savukārt Tehniskās specifikācijas 22. punktā: "Servisa diagnostikas iekārtas, to uzturēšana un speciālo instrumentu saraksts", kur netiek norādīts uz Tirgus izpētes organizētāja vēlmi veikt apkopes garantijas laikā. Kuru no formulējumiem ņemt par pamatu izmaksu aprēķiniem un, vai mums jāsaprot, ka Jēkabpils autobusu parks vēlas autorizēties kā autobusu ražotāja Servisa partneris, lai varētu veikt garantijas apkopes?

Par pamatu ņemt formulējumu, kas nosaka iesniegt servisa diagnostikas iekārtas, to uzturēšana un speciālo instrumentu sarakstu un cenas, kas nepieciešami autobusu apkopju veikšanai pēc garantijas periodā.

3) Tehniskās specifikācijas punktā 16.1. ir prasīts norādīt Autobusu tehniskās apkopes veikšanas periodu, bet punktos 21. un 21.1. prasīts norādīt garantijas un pēcgarantijas apkopju intervālu. Šeit prasītos precizēt, kas ir domāts ar 16.1. punktā minēto periodu? Tāpat, lai izpildītu Finanšu piedāvājuma 16. un. 17. punktus nepieciešams no Tirgus izpētes organizētāja plānoto autobusa nobraukumu gadā un ekspluatācijas apstākļus (pilsētas, reģionālie smagos apstākļos vai tālsatiksme), kā arī kopējo autobusa ekspluatācijas laiku gados.

Pasūtītājs šajos punktos vēlas noskaidrot, kāds būtu optimālais apkopju intervāls vietējās nozīmes un tālsatiksmē iesaistītajiem autobusiem gan garantijas, gan pēc garantija laikā.

4) Tehniskās specifikācijas punkts 18.22. nosaka: Autobusā pieejams bezvadu bezmaksas internets (WiFi). Vai patiešām autobusa piegādātājam jānodrošina autobusā bezmaksas interneta pakalpojums? Tāpat diezgan loģiski tomēr būtu, ja šādu wi-fi rūteri pārvadātājs uzstāda pats, noslēdzot līgumu ar interneta pakalpojumu sniedzēju. Ja rūteris tomēr nepieciešams, tad lūgums norādīt tā specifikāciju.

Nolikumā tiek prasīts, lai Piegādātāja piegādātajā autobusā būtu pieejama interneta nodrošināšanai nepieciešamā aparatūra, kas ir pielāgota izmantošanai autobusos. Vēlams, lai paredzētajai aparatūrai tiek nodrošināta pieslēgšana gan 12V, gan 24V borta strāvai un tai ir ne mazāk kā divas LAN pieslēguma vietas.

5) Tehniskajā specifikācijā punktā 18.4. ir minēta Maršruta zīme. Vai patiešām mums kā autobusa piegādātājam būs jāizgatavo Maršruta zīmes un ar tām jānodrošina pārvadātājs?

Autobusam jābūt aprīkotam ar elektronisko maršruta zīmi (tablo) pie autobusa priekšējām, sānu durvīm.

6) Tehniskā specifikācijā punkts 18.8. kur prasīts nodrošināt autobusā Stereo CD sistēmu. Atļaušos komentēt, ka Stereo sistēmas tiek uzstādītas tikai tūrisma klases autobusos, savukārt pilsētas un piepilsētas klases autobusos tiek uzstādīta audio sistēma ar pietiekamu skaitu skaļruņu, lai nodrošinātu saprotamu skanējumu. Otrs komentārs pie šī punkta par CD atskaņotāju, kas šobrīd tiek vērtēts kā vēsturisks un pamatā tiek aizstāts ar USB ieeju digitālā formāta datu nesējiem vai portu priekš SD kartes. Katrā ziņā mūsu pārstāvētais autobusu ražotājs nenodrošina piepilsētas un pilsētas autobusiem Stereo CD. Jautājums - vai piedāvājot citu, manis iepriekš aprakstīto risinājumu, mēs tiksim izslēgti no Tirgus izpētes rezultātiem?

Pretendents norāda savu piedāvājumu, kas var būt arī CD atskaņotājs ar USB ieeju vai portu priekš SD kartes, galvenais, lai piedāvātais risinājums nodrošinātu pamatfunkciju – skaņas atskaņošanu. 

7)Vai finanšu piedāvājumā pie tehniskās specifikācijas prasībām, vēlaties lai katrai pozīcijai tiek norādīta atseviški cena?

            Jā,  finanšu piedāvājumā nepieciešams atšifrēt katras pozīcijas cenu atsevišķi.
 

 • Nolikuma prasību, piedāvājuma satura un iesniedzamo atlases dokumentu prasību apjoms un piedāvājuma iesūtīšanas termiņš  nav samērīgs ar piedāvājumā iesniedzamo dokumentu sagatavošanas termiņu.
 • Tā kā dokumentu sagatvošani ir iesaistīti vairāki autobusu aprīkotāji, kuriem nepieciešams ilgāks laiks informācijas sagatavošanai, tirgus izpētes termiņš ir nesamērīgi īss.

        Ņemot vērā iesniegtos iebildumus, iepirkuma komisija veica grozījumus izsludinātajā tirgus izpētē “Jaunu autobusu iegāde SIA Jēkabpils autobusu parks vajadzībām” , pagarinot piedāvājumu iesūtīšanas laiku līdz 2019.gada 26.augusta, plkst. 11.00.


“Saspiestās dabasgāzes (CNG) iegāde SIA Jēkabpils autobusu parks vajadzībām” 

Tirgus izpēte

Tirgus izpēte versija Nr. 2

Tirgus izpētes rezultāti

1. Esam iepazinušies ar iepirkuma "Saspiestās dabasgāzes (CNG) iegāde SIA Jēkabpils autobusu parks vajadzībām" noteikumiem, lūgums, grozīt Iepirkuma noteikumus un esošo vērtēšanas kritērija mērvienību no kubikmetrs (m3) uz kilogramiem (kg) vai arī atļaut iesniegt piedāvājumu Iepirkumam tikai kilogramos (kg).

Ņemot vērā iesniegtos iebildumus, iepirkuma komisija veica grozījumus izsludinātajā tirgus izpētē "Saspiestās dabasgāzes (CNG) iegāde SIA Jēkabpils autobusu parks vajadzībām", mainot mērvienību no kubikmetrs (m3) uz kilogramiem (kg).

​2. Tirgus izpētes Tehniskā piedāvājuma 2.2.punktā norādīts, ka nepieciešams iesniegt atbilstības sertifikāts, kas apliecinātu pretendenta iespējas nodrošināt pārdodamās dabasgāzes kvalitāti, Ministru kabineta noteikumi Nr. 78 "Dabasgāzes tirdzniecības un lietošanas noteikumi" 80.punkts nosaka, ka sadales sistēmas operators ir atbildīgs par piegādājamās dabasgāzes kvalitātes parametru atbilstības kontroli šo noteikumu pielikumā norādīto pieļaujamo vērtību robežām un ir tiesīgs atteikt dabasgāzes vai aizvietotājgāzes piegādi, ja tā neatbilst minētajām kvalitātes prasībām. Lūdzam grozīt tirgus izpētes noteikumus vai atļaut atsaukties uz AS Conexus Baltic Grid mājas lapā publicēto informāciju par dabasgāzes kvalitātes parametriem?

Ņemot vērā, ka Ministru kabineta noteikumi Nr. 78 "Dabasgāzes tirdzniecības un lietošanas noteikumi" 73.pantā noteikts, ka sarunās ar lietotāju vai piedāvājumos tiek izmantota informācija saistībā ar sistēmas operatora pakalpojumu apjomu, kvalitāti, cenām vai citu līdzīgu informāciju, tirgotājs ir tiesīgs pieprasīt šādu informāciju no sadales sistēmas operatora.
Līdz ar to tirgotājs pārdodamās dabasgāzes kvalitātes apliecinājumu drīkst pieprasīt savam sadales sistēmas operatoram un pievienot tirgus izpētes dokumentiem. 


“SIA “Jēkabpils autobusu parks” sabiedriskā transporta aplīmēšana ar vizuālās reklāmas uzlīmēm 

Tirgus izpēte

Cenu aptaujas rezultāti

 1. Specifikācijā cenu aptaujai ir norādīts, ka 7 autobusu aplīmēšana ar izturīgu, speciālu caurredzamu perforēto auto aplīmēšanai paredzēto plēvi (minēt kāda), vai piedāvājumā var iesniegt cita veida plēves, jo perforētā plēve nav auto aplīmēšanai paredzēta?

Ņemot vērā, ka tirgus izpētē ir iespēja piedāvāt sava veida plēvi, galvenais nosacījums, lai tās ekspluatācijas termiņš būtu ne mazāks par 5 gadiem un to varētu mazgāt  ar augstspiediena ūdens strūklu bez ierobežojumiem. 


“SIA “Jēkabpils autobusu parks” rezerves daļu iegāde

Cenu aptauja

Cenu aptaujas rezultāti

 

1) Kāds apraksts būtu nepieciešamas pie 7.2. punkta "Cenu aptaujas piedāvājumā ir skaidri atšifrēti piegādes limiti, ierobežojumi un atlaižu lielumi attiecīgajiem pakalpojumiem" ?

Ņemot vērā, ka rezerves daļu piegāde paredzēta pēc nepieciešamības un ārkārtas gadījumos Pretendentam ir jāspēj nodrošināt pasūtījuma izpilde 3 (trīs) stundu laikā, šajā punktā nepieciešams apstiprinājums, ka rezerves daļu piegādei arī šādos apsttākļos tiks piemērota Pretendenta piedāvātā atlaide.

2) Kāds apraksts būtu nepieciešamas pie 8.2. punkta "Piedāvājuma cenā Pretendents ietver visas ar pakalpojuma veikšanu saistītās izmaksas, tajā skaitā nodevas, nodokļus, un citus obligātos maksājumus, kādi Pretendentam varētu rasties saistībā ar iepirkuma priekšmeta izpildi." ?


Attiecīgi šajā punktā Pretendentam būtu jāapliecina, ka piegādātās rezerves daļas cenā tiks iekalkulētas visas izmaksas, un, piemērojot piedāvāto atlaidi, Pasūtītājam nebūs papildus izmaksu.


“SIA “Jēkabpils autobusu parks” autobusu aprīkošana ar bezlimita internetu” 

Cenu aptauja

Cenu aptaujas rezultāti

1) Vai Tehniskajā specifikācija minētā viena autobusa izmaksas bezlimita interneta nodrošināšanai paredzamā summa 180EUR gadā ir ar PVN?

Jā, minētā summa ir ar pievienotās vērtības nodokli.

2) Vai finanšu piedāvājumā par viena autobusa aprīkošanu ar bezlimita internetu tiek iekļautas arī izmaksas par iekārtām un to uzstādīšanu?

Saskaņā ar tehniskās specifikācijas nosacījumiem bezlimita interneta nodrošināšanai paredzētā aparatūra tiek pielāgota izmantošanai autobusos bez papildus izmaksām, līdz ar to finanšu piedāvājumā izmaksas tiek uzrādītas jau par gala pakalpojumu.

3) Vai interneta pieslēgumiem ir nepieciešama fiksētā IP adrese? Ja ir nepieciešama, vai tā tiek iekļauta kopējās viena pieslēguma izmaksās?

Atlases nosacījumos ir paredzēts, ka piedāvājuma cenā Pretendents ietver visas ar pakalpojuma veikšanu saistītās izmaksas, tajā skaitā nodevas, nodokļus, un citus obligātos maksājumus, kādi Pretendentam varētu rasties saistībā ar cenu aptaujas priekšmeta izpildi. Attiecīgi cenu aptaujas priekšmets ir nodrošināt iespēju pieslēgt un droši izmantot POS terminālus karšu darbībai un pasažieriem izmantot WIFI pakalpojumu bez ierobežojumiem. Ja mērķa sasniegšanai nav nepieciešama fiksēta IP adrese, tad cenu aptaujas nolikumā tas netiek prasīts.

4) Uz kādu periodu paredzēts slēgt līgumu, ņemot vērā to, ka pretendentam ir izmaksas par iekārtām, kas pie prasītās cenas 12 mēnešu periodā neatmaksājas?

Līgums tiek plānots uz 12 mēnešiem, ar tiesībām to pagarināt.

5) Vai pēc līguma darbības termiņa beigām aparatūra paliek Pretendenta vai Pasūtītāja īpašumā?

Ņemot vērā, ka cenu aptaujas nolikumā nav minēta aparatūras piederība, Pretencents drīks izteikt savu piedāvājumu.

 


 SIA “JĒKABPILS AUTOBUSU PARKS” KUSTAMĀ ĪPAŠUMA – PASAŽIERU AUTOBUSU IZSOLES NOTEIKUMI

Izsoles noteikumi


 Jaunu K3 kategorijas autobusu (ar ietilpību no 41 pasažieru sēdvietām) iegāde SIA “Jēkabpils autobusu parks” vajadzībām

Cenu aptauja

Cenu aptaujas rezultāti

1) Vai varat apstiprināt, ka tehniskās specifikācijas 3.punktā norādītais pasažieru sēdvietu skaits (ar iemontētiem sēdekļiem ratiņkrēsla stiprināšanas zonā) nevar būt mazāks kā 49 vietas?  - Jā, pasažieru sēdvietu skaits nevar būt mazāks par 49 vietām.

2) Vai autobusiem jāatbilst M3 kategorijas III klases prasībām?  - Jā, autobusam jāatbilst M3 kategorijai.

3) Vai varat apstiprināt, ka autobusa pasažieru iekāpšanas durvju skaitam jābūt 2 un tām jābūt viendaļīgām?  - Jā, autobusam jābūt divām, viendaļīgām durvīm.

4) Vai autobusa platums nedrīkst pārsniegt 2.50m? - Jā, autobusa platums (bez spoguļiem) nedrīkst pārsniegt 2.5m

5) Vai autobusiem jābūt aprīkotiem ar invalīdu ratiņu iecelšanas liftu pie pasažieru durvīm, vai jābūt atsevišķām durvīm (ar iebūvētu liftu) invalīdu ratiņu iecelšanai? - Autobusa aprīkojumam attiecībā uz invalīdu iecelšanu nav nosacījumu, līdz ar to Pretendents drīkst piedāvāt savu variantu.

6) Lūdzu precizējiet, kas ir jānorāda finanšu piedāvājumu sadaļā "Papildaprīkojums un tā funkcionalitāte"? - Papildaprīkojums ir ierīces (iekārtas), kas ir iebūvētas autobusā papildus komforta nodrošināšanai, bet nav paredzēts autobusa standartaprīkojumā vai nav minēts cenu aptaujas tehniskajā specifikācijā.

7) Lūdzu precizējiet iemeslu, kāpēc autobusu garums nedrīkst pārsniegt 11 m?  - Manevrētspējas uzlabošanai pilsētu teritorijās.

8) Lūdzu precizējiet, kādēļ līguma izpildes laikam jaunu autobusu iegādei jābūt 2 mēneši, ja vairākums autobusu ražotāju nevar šādā termiņā izgatavot autobusus ar specifiskām prasībām? - Autobusu piegādei jābūt maksimāli īsai, bet ne garākai par 2 mēnešiem, lai uzņēmums spētu izpildīt savas līgumiskās attiecības ar trešām personām pasažieru pārvadājumu jomā.


Jaunu K1 klases autobusu (līdz 24 sēdvietām) iegāde SIA “Jēkabpils autobusu parks” vajadzībām 

Nolikums

Cenu aptaujas rezultāti


 7 jaunu autobusu iegāde programmas "Izaugsme un nodarbinātība" 

Nolikums

Iepirkuma rezultāti


Apmācības profesionālā vadītāja sertifikāta (95 .kods) iegūšanai

Cenu aptauja

Cenu aptaujas rezultāti


 Finansēšanas pakalpojumi jaunu autobusu (20 gab.) iegādei

Cenu aptauja

Cenu aptaujas rezultāti

 

1.Vēlamais avansa maksājums 20%?

Avansa maksājuma ir viens no kritērijiem, kuru variet piedāvāt Jūs, un kas tiks vērtēts, nosakot saimnieciski izdevīgāko piedāvājumu.

2.Tehniskajā specifikācijā minēts lineārais maksājumu grafiks, vai tā tas arī ir?

Vēlamais ir lineārais maksājumu grafiks.

3.Operatīvā līzinga gadījumā – vai ir zināmi atpakaļpirkuma nosacījumi?

Tā kā autobusu pārdevējs tiks izvēlēts iepirkuma procesa gaitā, operatīvā līzinga gadījumā atpakaļpirkuma nosacījumus, mēs prasīsim saskaņā ar piedāvājumu.


Jaunu autobusu iegāde programmas "Izaugsme un nodarbinātība" prioritārā virziena "Pāreja uz ekonomiku ar zemu oglekļa emisijas līmeni visās nozarēs" 

Pamatojoties uz to, ka atklātā konkursā tiek ierobežotas pretendentu iespējas piedalīties iepirkuma procedūrā, atklātais konkurss tiek pārtraukts.

Iepirkuma nolikums

Iepirkuma nolikums versija nr. 2.

Iesniegšanas termiņš tiek pagarināts līdz 28.12.2017.g. pl.10:00.

 1. Kādēļ noteikts pilnas masas ierobežojums 15 000 kg, ja ekspluatācijas nodokļu likme ir vienāda autobusu pilnai masai virs 12 000 kg? Vai drīkstam piedāvāt autobusu ar pilnu masa 18 000 – 18 100 kg? Nodrošinām funkcionalitāti ar citu tehnisku risinājumu.

Iepirkumā plānots iegādāties 15000kg autobusus pamatojoties uz to, ka šādas masas autobuss patērē mazāk degvielas nekā 18000kg smags.

 1. Kāpēc priekšējām durvīm ir jābūt stiklam elektriski apsildāmam? Vai drīkstam piedāvāt pasažieru durvju stiklojumu ar stikla paketēm, kuras nodrošina durvju vajadzīgo durvju stikla funkcionalitāti – neaizsalšanu ziemas laikā un neaizsvīšanu? Nodrošinām funkcionalitāti ar citu tehnisku risinājumu.

Tā kā durvju stiklojums ar stikla paketēm ne vienmēr nodrošina ziemas laikā neaizsvīšanu, tiek plānots iegādāties autobusus ar elektriski apsildāmu durvju stiklojumu, kas garantē nepieciešamo funkcionalitāti.

 1. Par dzinēja tilpumu 6000cm3. Kādēļ ir noteikts dzinēja tilpuma ierobežojums, ja tehniskās specifikācijas prasībās ir noteiktas prasības pēc dzinēja  jaudas un degvielas patēriņa? Vai drīkstam piedāvāt dzinēju ar tilpumu 8900 cm3, kuram būs lielāks griezes moments un jauda, lielāks motora resurss, tas darbosies ar mazākiem apgriezieniem noteiktā degvielas patēriņa limita robežās? Nodrošinām funkcionalitāti ar citu tehnisku risinājumu.

 Konkursa ietvaros plānots iegādāties šāda dzinēja tilpuma autobusus, jo mazāka motora tilpuma autobusiem ir mazākas ekspluatācijas izmaksas.

 1. Par riepām izmērs 285/70 R 19,5, lūdzam dot skaidrojumu riepu diska izvēlē. Vai drīkstam piedāvāt riepas 275/80R22.5, šīm riepām būs lielāks nobraukuma resurss, tās būs izturīgākas, ar lielāku slodzes indeksu. Nodrošinām funkcionalitāti ar citu tehnisku risinājumu.

Pamatojoties uz to, ka lielāka izmēra riepas ir dārgākas, turklāt pie prasītās pilnas maksas autobusiem nav nepieciešamas lielāka izmēra riepas.

 

 1.  Nolikuma 8.2.apakšpunktā kā viena no prasībām minēta, pie atlases dokumentiem pievienot “Valsts ieņēmumu dienesta administrētajā nodokļu (nodevu) parādnieku datu bāzē pieejamā izziņa par Pretendentu nodokļu parādiem, kuri kopsummā pārsniedz 150 euro, piedāvājumu iesniegšanas termiņa pēdējā dienā vai dienā, kad pieņemts lēmums par iespējamu iepirkuma līguma slēgšanas tiesību piešķiršanu.” Ir tikai loģiski, ja Pretendents ir ārvalsts komersants, izziņa no attiecīgās kompetentās institūcijas par nodokļa parādiem nevar būt izsniegta piedāvājumu iesniegšanas termiņa pēdējā dienā vai dienā, kad pieņemts lēmums par iespējamu iepirkuma līguma slēgšanas tiesību piešķiršanu. Izziņa būtu izdota aptuveni 2 nedēļas pirms piedāvājumu iesniegšanas termiņa pēdējās dienas. Vai nolikuma 8.2.apakšpunkta prasība ir pareizi interpretēta attiecībā uz ārvalsts komersantu?

Minētā izziņa par nodokļu parādu neesamību tiek piemērota atsaucoties uz Sabiedrisko pakalpojumu sniedzēju iepirkumu likuma 8.panta 2.daļu, kas nosaka, ka  pretendentu izslēgšanas noteikumi tiek piemēroti, ja piedāvājumu iesniegšanas termiņa pēdējā dienā vai dienā, kad pieņemts lēmums par iespējamu iepirkuma līguma slēgšanas tiesību piešķiršanu, Latvijā vai valstī, kurā tas reģistrēts vai kurā atrodas tā pastāvīgā dzīvesvieta, ir nodokļu parādi, kas kopsummā kādā no valstīm pārsniedz 150 euro. Attiecībā uz Latvijā reģistrētiem un pastāvīgi dzīvojošiem kandidātiem pasūtītājs ņem vērā informāciju, kas ievietota Ministru kabineta noteiktajā informācijas sistēmā Valsts ieņēmumu dienesta publiskās nodokļu parādnieku datubāzes .

Turklāt, ja pasūtītājs konstatē, ka saskaņā ar Valsts ieņēmumu dienesta publiskās nodokļu parādnieku datubāzē minētajai personai pieteikumu vai piedāvājumu iesniegšanas termiņa pēdējā dienā vai dienā, kad pieņemts lēmums par iespējamu iepirkuma līguma slēgšanas tiesību piešķiršanu, ir nodokļu parādi, tiek noteikts 10 dienu termiņš apliecinājuma iesniegšanai par to, ka nebija nodokļu parādu, kas kopsummā pārsniedz 150 euro.

 1. Nolikuma 8.7.apakšpunktā kā viena no prasībām minēta: “Pēdējo trīs gadu laikā līdz pieteikuma iesniegšanas brīdim, ražotājs vai Pretendents pārdevis ne mazāk kā 7 (septiņus) jaunus iepirkumā piedāvātā autobusa markas (ražotāja) autobusus.”. Savukārt 4.pielikuma veidlapā numerācija norāda uz to, ka jābūt kā minimums 4 sekmīgi īstenotajiem līdzvērtīgiem līgumiem. Sarakstam par sekmīgi īstenotajiem līdzvērtīgiem līgumiem klāt jāpievieno vismaz 2 (divu) Pasūtītāju pozitīvas atsauksmes.  Vai pietiek norādīt 2 sekmīgi īstenotus līdzvērtīgus līgumus, ja tiek ievērota nolikuma 8.7.apakšpunktā minētā prasība “pārdevis ne mazāk kā 7 (septiņus) jaunus iepirkumā piedāvātā autobusa markas (ražotāja) autobusus” un iesniegtas 2 Pasūtītāju pozitīvas atsauksmes? Vai uzsvars ir liekams nevis uz pārdoto autobusu daudzumu, bet gan pasūtītāju skaitu?

Saskaņā ar konkursa nolikumu uzsvars tiek likts gan veiksmīgi realizētajiem līgumiem (4gb.), kuros kopsummā ir pārdoti vismaz 7 jauni piedāvātās markas autobusi, kur vismaz no 2 sadarbības partneriem ir iesniegtas pozitīvas atsauksmes.

 1.  Lūdzu precizēt nolikuma 8.7.apakšpunktā minēto jēdzienu “Pretendents pārdevis ne mazāk kā 7 (septiņus) jaunus iepirkumā piedāvātā autobusa markas (ražotāja) autobusus”. Vai pietiek ar to, ka tiks norādīti sekmīgi īstenoti līdzvērtīgi līgumi ar iepirkumā piedāvātā autobusa markas (ražotāja) autobusiem, vai nepieciešams norādīt sekmīgi īstenotos līdzvērtīgus līgumus par autobusiem, kuri pilnībā atbilst Pasūtītāja tehniskajai specifikācijai? Nolikuma 1.pielikuma Tehniskās specifikācijas 1.punktā minēta prasība “Septiņi jauni (ne vecāki par 2017.gada izlaidumu) ar saspiesto dabasgāzi (SNG) darbināmi autobusi ar zemajām grīdām salona priekšas un vidus zonā, ražotājvalsts ES”. Vai iekavās minētais saīsinājums nav kļūdains un ir domāts nevis “SNG”, bet “CNG”, vai arī, ja domāts “SNG”, tad tie ir autobusi darbināmi ar sintētisko naturālo gāzi nevis saspiesto dabasgāzi?

Jā, saīsinājums ir kļūdains, iepirkuma konkursa ietvaros plānots iegādāties autobusus darbināmus ar saspiesto dabasgāzi.

      8.  Kādas klases autobusi pasūtītājam ir nepieciešami:

    I klase - autobuss, kura konstrukcija paredzēta sēdošu un stāvošu pasažieru pārvadāšanai, kā arī biežai pasažieru iekāpšanai un izkāpšanai;
    II klase - autobuss, kura konstrukcija paredzēta galvenokārt sēdošu pasažieru pārvadāšanai, tomēr iespējama stāvošu pasažieru pārvadāšana galvenajā ejā vai stāvēšanai paredzētā laukumā, kas nepārsniedz diviem dubultsēdekļiem paredzēto platību.


Konkursa rezultātā vvēlamies iegādāties pilsētas maršutu pārvadājumiem piemērotus autobusus ( I klase - autobuss, kura konstrukcija paredzēta sēdošu un stāvošu pasažieru pārvadāšanai, kā arī biežai pasažieru iekāpšanai un izkāpšanai).

 

9. Jūs norādījāt, ka konkursa rezultātā vēlaties iegādāties pilsētas maršrutu pārvadājumiem piemērotus autobusus (I klase).

Tehniskās specifikācijas 14.punktā, kā maksimālā ātruma prasība minēta “ātruma ierobežotājs uz 100 (km/h)”. Vēlamies norādīt, ka mūsu piedāvātajiem I.klases autobusiem ražotājs paredz ātruma ierobežotāju uz maksimāli 80 (km/h). Vai drīkstam piedāvāt autobusus ar šādu parametru?

Tehniskās specifikācijas 14.punkts tiks labots, mainot:

no

14.

Maksimālais ātrums

Ātruma ierobežotājs uz 100 (km/h)

 

uz

14.

Maksimālais ātrums

Ātruma ierobežotājs robežās no 80 līdz 100 (km/h)

 

 

10. Tehniskās specifikācijas 18.punkts, kā vienu no nepieciešamā papildaprīkojuma prasībām nosaka nepieciešamību pēc “digitālā tahogrāfa 1dienas / 2 autovadītāju”. Ņemot vērā, ka piedāvātie autobusi būs I klases, vai digitālā tahogrāfa nepieciešamība ir obligāta?

 

Tahogrāfs esamība ir obligāta, jo neparedzētos gadījumos autobusiem ir iespēja braukt arī tālāk nekā 50km rādiusā.


 Lietota K2 klases autobusa (līdz 40 sēdvietām) iegāde SIA “Jēkabpils autobusu parks” vajadzībām

Cenu aptauja

Rezultāti


KUSTAMĀ ĪPAŠUMA – VIEGLĀ PASAŽIERU MIKROAUTOBUSA VW CARAVELLE” 

Izsoles noteikumi

Izsoles rezultāts


 Lietotu K2 klases autobusu (līdz 40 sēdvietām) iegāde SIA “Jēkabpils autobusu parks” vajadzībām

Cenu aptauja

Rezultāti


 Jaunu K1 klases autobusu (līdz 24 sēdvietām) iegāde SIA “Jēkabpils autobusu parks” vajadzībām

Cenu aptauja

Rezultāti

Vai var iesniegt pretendents savu piedāvājumu, ja vairākas cenu aptaujas nolikuma tehniskās specifikācijas prasības nav izpildāmas?
Var iesniegt savu piedāvājumu, aizpildot Nolikuma 1.pielikuma tehnisko specifikāciju atbilstoši pretendenta piedāvātā modeļa parametriem, kur vērtēšanas komisija izvērtēs katra atbilstību paredzētā darba veikšanai.
Vai virsbūves krāsojums obligti jābūt smilšu krāsā? 
Virsbūves krāsa var būt arī cita, tomēr pie vienādu piedāvājumu iesniegšanas, priekšroka tiks dota modelim ar smilšu krāsas virsbūvi.


 “SIA “Jēkabpils autobusu parks” izmaksu un ieguvumu analīzes un tehniski ekonomiskā pamatojuma izstrāde

Cenu aptauja

Rezultāti

Lūdzam detalizēti izskaidrot plānoto pakalpojuma apmaksas kārtību. Vai ar to tiek saprasts, ka, piemēram, iespējams šāds maksājumu grafiks: 30% kā avansa maksājums, 50% - pēc projekta saskaņošanas ar CFLA un 20% - pēc līguma ar CFLA noslēgšanu?

Jā, apmaksas kārtība ir paredzēta Jūsu norādītā kārtībā:

 • 30% - avansa maksājums;

 • 50% - maksājums pēc projekta saskaņošanas CFLA;

 • 20% - gala maksājums pēc līguma noslēgšanas CFLA.

Saskaņā ar Iepirkuma nolikuma 8.3.punktu pretendentam jābūt pieredzei vismaz trīs izmaksu – ieguvumu analīžu izstrādē Eiropas Savienības finanšu instrumentu līdzfinansētiem transporta infrastruktūras projektiem 2014.-2020.programmas perioda ietvaros, turklāt vismaz vienam no minētajiem projektiem, kam sagatavota izmaksu – ieguvumu analīze, ir jābūt sabiedriskā transporta pakalpojumu jomā. Papildus tam šajā nolikuma punktā norādīts, ka līdzvērtīgi pierādāma piesaistītā eksperta pieredze, taču nekur nolikumā nav norādīts, ka  pretendentam jāpiesaista eksperts un kādām kvalifikācijas prasībām tam jāatbilst. Tāpat arī nav skaidrs, kādu dokumentu nepieciešams iesniegt, lai pierādītu eksperta pieredzi: uz to nav ietverta norāde Iepirkuma nolikumā, kā arī CV forma vai tamlīdzīgs dokuments Iepirkuma nolikumam kā tā pielikums nav pievienots. Attiecīgi lūdzam skaidrot, vai pretendentam iepirkuma līguma izpildē nepieciešams piesaistīt kādus ekspertus un, ja nepieciešams, kādām kvalifikācijas prasībām tiem jāatbilst un kādi dokumenti jāiesniedz, lai apliecinātu piesaistīto ekspertu kvalifikāciju Iepirkuma nolikuma prasībām.

Eksperta piesaiste nav obligāta, ja Pretendents nolikumā prasīto cenu aptaujas priekšmetu realizē pats. Attiecīgi, ja darba uzdevuma veikšanai (vai kvalifikācijas prasību izpildei), nepieciešams piesaistīt ekspertu, tā atbilstība ir pierādāma līdzvērtīgi kā pašam Pretendentam.


 SIA “Jēkabpils autobusu parks” darbinieku veselības apdrošināšana

Iepirkuma nolikums

Iepirkuma rezultāti


 Autobusu, smago automašīnu un mikroautobusu mazgāšanas līnijas iegāde SIA "Jēkabpils autobusu parks” vajadzībām

Iepirkuma nolikums

Iepirkuma rezultāti


Remontbrigādes vajadzībām 2-4 durvju skapju iegāde

Iepirkuma nolikums

Iepirkuma rezultāti


Jaunu mikroautobusu iegāde

SIA „Jēkabpils autobusu parks” vajadzībām

Iepirkuma nolikums

Iepirkuma rezultāti

Iepazīstoties ar atklāta konursa „Jaunu mikroautobusu iegāde SIA „Jēkabpils autobusu parks" vajadzībām" ar Id. Nr. JAP-2017/01 tehnisko specifikāciju, vēlamies precizēt, vai prasībā par griestu augstumu pasažieru salonā (no salona grīdas) vismaz 1800 mm ir pareiza?

Augstums ir norādīts kļūdaini, jo griestu augstums pasažieru salonā vismaz 1800mm bija domāts no grīdas.


Pašapkalpošanās naudas depozitēšanas  sistēmas iegāde ar atbilstošu programmnodrošinājumu

SIA „Jēkabpils autobusu parks” vajadzībām

Iepirkuma nolikums

Iepirkuma rezultāti

Pielikuma "Tehniskā specifikācija" p.3 norādītie iekārtas pamatparametri, piemēram – precīzi ) gabarītizmēri, norāda uz konkrētu modeli. Mūsu iekārtai ir mazliet citi raksturojumi (izmēri, klientu identificēšana utt.), un arī ievērojami lielākas funkcionālas iespējas, kas nav noradītas Jūsu prasībās, bet ir ļoti vērtīgas mūsu klientiem.

Iekārtas parametri ir doti aptuveni, ņemot vērā telpas specifiku, kur to ievietos.

Attiecīgi minētie raksturlielumi un funkcijas ir tikai, lai nodrošinātu pamatdarbību. Pretendenti drīkst piedāvāt modeli, kas sniedz papildus funkcionālās iespējas.

"Atskaite izdrukas (čeks) un elektroniskā atskaite par iemaksas veicēja identifikāciju, iemaksas apjomu un laiku", kam jāatbilst VID prasībām. Lūgums precizēt šo prasību – kāds sakars šai atskaitei ir ar VID un ,attiecīgi, nodokļu uzskaiti?

Uz čeka izdrukas ir nepieciešams nodrošināt uzņēmuma rekvizītus un faktisko adresi, kur notiks naudas iemaksa.

Nolikuma tehniskās specifikācijas 3. punkta "Sistēmas raksturojums" sadaļā "Inkasācijas automāta aprīkojums" ir norādīts – "Iespēja pieņemt un skaitīt lielu monētu daudzumu (skaitīšanas ātrums 1000gb./min.);". Vai drīkst piedāvāt automātus ar mazāku (piemēram 750gb./min.) monētu skaitīšanas ātrumu?

Tehniskajā specifikācijā esam iekļāvuši maksimālo skaitīšanas ātrumu, līdz ar to drīkst piedāvāt automātu ar mazāku ātrumu, bet ne mazāku kā 700gb./min.

Kāda paredzēta inkasācijas piekļuve?

Inkasācijas piekļuve ir vēlama no priekšpuses.

Vai tastatūra datu ievadei  nepieciešama izvēlne, lai identificētu / noteiktu iemaksas veidu?

Jā, piedāvātajai kases sistēmai ir jābūt iespējai izvēlēties pozīciju, par kas, kur un par ko iemaksā naudu.

Vai jābūt atsevišķai piekļuvei servisa nodrošināšanai un atsevišķai priekš inkasācijas, ar papildus drošību?

Inkasācijai un servisa nodrošināšanai jābūt atsevišķai pieejai ar maksimālu drošības pakāpi.

Vai monētu skaitīšanas iekārtai jābūt sertificētai?

Jā, monētu skaitīšanas iekārtai ir jābūt sertificētai.

Vai viltotās monētas jāatdala atsevišķi, tas pats attiecas arī uz svešķermeņiem, kam jābūt izdalītiem atsevišķi?

Saskaņā ar tehnisko specifikāciju ir paredzēts, ka tiek veikta viltotu un nederīgu monētu/banknošu atšķirošana un nepieņemšana. Turklāt nepieciešama pašattīrīšanās funkcija, kam paredzēts atsevišķs nodalījums netīrumiem.

Kāds monētu apjoms??? Cik somu risinājums? Cik vienā maisā? Vai tvertnes somas, ar automātisko pārslēgšanās mehānismu, tiklīdz viena ir sasniegusi noteikto svaru, pildās otra utt?

Vidēji mēnesī uzņēmums nodod ~170'000 monētu, ņemot vērā inkasentu prasības, monētu apjoms vienā naudas drošības somā vai maisā nedrīkstētu pārsniegt 20kg. Jā, tvertnes somām jāpārslēdzas automātiski tiklīdz ir sasniegts maksimālais svars.

Vai banknošu pieņemšanas modulim jābūt sertificētam un drošam to pārbaudei, ar ECB apstiprinājumu?

Jā, banknošu pieņemšanas modulim jābūt sertificētam un drošam.

Vai ir nepieciešama speciāli izstrādāta programmatūra autobusu parkiem, lai būtu iespēja identificēties katram šoferim, norādīt par kādu reisu (vai kādā grupā) tiek veikta naudas iemaksa utt.?

Būtu vēlams, bet galvenais, lai programmatūra ļauj:

 • identificēt iemaksātāju (kas to veic?),
 • iemaksas veidu (par ko iemaksā?),
 • vietu, kur iemaksa tiek veikta (Jēkabpils vai Preiļi?)
 • izdrukā gan iemaksas, gan inkasācijas atskaiti;
 • ļauj izveidot atskaiti grāmatvedībai datu pārbaudei par katru dienu.

        Vai nepieciešams papildus monētu uzkrāšanas somas un banknošu iemaksas kasete inkasatoriem uz apmaiņu? 

Jā , būtu nepieciešamas.

Vai nav iespējams, ka pie pieredzes pietiek vismaz ar vienu šādu projektu?

Pieredze pierādāma saskaņā ar tehniskās specifikācijas 11.punktu.


Precizējošs jautājums par monētu somām. Tad cik somām būtu jābūt?
Somu skaitam jābūt tādam, lai nodrošinātu ērtu depozitēšanas sistēmas izmantošanu, neradot papildus izdevumus Pasūtītājam.

Lūdzu, precizēt kas ir domāts ar “Drop Box” seifu? Vai tas ir atsevišķi stāvošs seifs ar depozīta funkciju? Ja tā, tad kādi parametri (izmēri, slēdzenes utt.).
Drop Box” seifs ir seifs, kurā ievietot naudu, ja īslaicīgi nedarbojas sistēma, piemēram:  elektrības pārrāvuma gadījumā.  Nē, tas nav atsevišķi stāvošs seifs.

Kas ir domāts ar “kases sistēma”, jo iepirkuma priekšmets ir “Pašapkalpošanās naudas depozitēšanas sistēma”?
Kases sistēma ir domāta tā  pati pašapkalpošanās naudas depozitēšanas sistēma.

Servisa stundas likme? Šis parametrs ir informatīvs rādītājs, kā tiks veikts finanšu piedāvājuma aprēķins?
Piedāvājumi tiks vērtēti atbilstoši nolikuma 18.4 punktam.

Kas ir domāts ar “komunikāciju modulis”? Saprotu ka runa iet par iekārtas apkalpošanas izmaksām kopumā?
Komunikācijas modulis – iekārtas programmnodrošinājums, kas nodrošina lietotāja un naudas depozitēšanas sistēmas dati ievadi, apstrādi, monitoringa realizēšanu un ziņojuma nosūtīšanu , tai skaitā signāla nosūtīšanu signalizācijas sistēmai. Komunikācijas modulis atbalsta attālu piekļūšanu vadības panelim, ielādēšanu/ lejuplādēšanu, izmantojot internetu.

Cena tiek prasīta par vienu vienību, vai aprēķinu veiks pats Pasūtītājs?
Jā, aprēķinu veiks pasūtītājs.


 Plastikāta logu piegāde un uzstādīšana

Iepirkuma nolikums

Iepirkuma rezultāti


 Darba apģērbu un apavu piegāde 

Iepirkuma nolikums

Nolikums Word formātā

Iepirkuma rezultāti

1. Kad tiek noformēts kvalitātes akts? 
Kvalitātes aktu sastāda pirms iepirkuma dokumentu atvēršanas, pievienojot to pie iesniegtās dokumentācijas. Lai netiktu noraidīts iesniegtais piedāvājums, kvalitātes akta noformēšanai paraugus iesniegt līdz 19.12.2016 pl.12:45.

2. Vai uz darba jakām nepieciešamas uzņēmuma logo?
Saskaņā ar tehnisko specifikācijas 14.punktu uz visām darba jakām ir nepieciešams uzņēmuma logo.

3. Kāda veida mēteļi ir paredzēti 
kontroles personālam?

Mētelis paredzēt ziemas periodam, ar iespēju izņemt oderi un izmantot to arī siltākā laikā (pavasaris, rudens).

4. Kāda materiāla jakas ir paredzēts autobusu vadītājiem?
Materiāla sastāvs nav būtisks, svarīgākā ir tā funkcionalitāte.

 Autotransporta OCTA apdrošināšana

Iepirkuma nolikums

Nolikuma pielikumi Word formātā

Iepirkuma rezultāti


Videonovērošanas un apsardzes sistēmas piegāde un uzstādīšana

Iepirkuma nolikums

Iepirkuma rezultāti


AUTOBUSU – VW CRAFTER, RIEPU IEGĀDE

Iepirkuma nolikums

Jautājums:
Lūdzu atsūtiet" Autobusu VW Crafter riepu iegāde" iepirkuma nolikumu Word formātā.
Atbilde:
Nolikuma pielikumi Word formātā ir pievienoti pie konkursa nolikuma.

Nolikuma pielikumi Word formātā

Jautājums:
Cik daudz riepu plānots iepirkt?
Atbilde:
Plānotais apjoms sastāda 20 gb. ( to daudzums var mainīties +/- 30%)

Jautājums:

Kā viens no piedāvājuma vērtēšanas un izvēles kritērijiem norādīts: “Pretendenta piedāvātā ražotāja (zīmola) atpazīstamība”.  Pēc kādiem rādītājiem tiks vērtētas, piemēram, premium klases riepas zīmola atpazīstamība? Kurš var pateikt, kurš no premium klases riepām ir atpazīstamāks zīmols – Pirelli, Dunlop, Michelin, Goodyear vai Bridgestone?

Atbilde:

Par pamatu ražotāja (zīmola) atpazīstamībai tiks izmantota starptautiskā zīmolu reitingu skala (Brand Finance Brandirectory), kur par premuim klases riepām tiks atzītas 1.-5. vietas zīmoli.

Jautājums:

Vai Pretendentam ir tiesības piedāvāt vairākus zīmolus un protektorus katrā riepu klasē?

Atbilde:

Jā, var piedāvāt.