Informācija par kapitālsabiedrību

  1. Informācija par kapitālsabiedrību:

Kapitālsabiedrības firma: Sabiedrība ar ierobežotu atbildību „Jēkabpils autobusu parks”

Juridiskais statuss: Sabiedrība ar ierobežotu atbildību

Reģistrācijas numurs:  45403003245

Pievienotās vērtības reģistrācijas numurs: LV 45403003245

Adrese:  "Akurāteri", Salas pag., Jēkabpils nov., LV-5230

Dibināšanas datums:  1949.gada 18. jūlijs

Reģistrācijas datums Uzņēmumu  reģistrā: 1993.gada 08.jūnijs

Reģistrācijas datums Komercreģistrā: 2003.gada 29.novembris

  1. Uzņēmuma reģistrētais, parakstītais un apmaksātais pamatkapitāls sastāda EUR 1565240, sastāv no 1565240 daļām ar vienas daļas nominālvērtību EUR 1.00.

  2. Kapitāla daļas dalībnieki ir Jēkabpils novada pašvaldībai 100% - 1565240 daļas. SIA "Jēkabpils autobusu parks" nav līdzdalībās citās kapitālsabiedrībās.

  3. Kapitālsabiedrības galvenie uzdevumi:

Uzņēmuma galvenais uzdevums iedzīvotāju laba, savlaicīga, kulturāla pārvadāšana regulārajos maršrutos un dažādu pasūtījumu izpilde darījumu un atpūtas braucienos, lai to veiktu, autobusiem jābūt labā tehniskā kārtībā.

Galvenais mērķis pasažieru pārvadājuma nozarē ir apmierināt klientu (pasažieru) prasības attiecībā uz kvalitatīvu, elastīgu, ātru un drošu cilvēku pārvadāšanu. Valsts iestādei, kas organizē pasažieru pārvadājumus un pašu pasažieru pārvadātāju sniedzēju viedoklis attiecībā uz kvalitāti ir atšķirīgs.

Uzņēmuma misija – nodrošināt drošus un kvalitatīvus pasažieru pārvadājumus ar autobusiem, precīzi ievērojot autobusu kustības grafiku, plānoto reisu izpildi un klientu apkalpošanas kultūru.

Uzņēmuma vīzija - kļūt par līderi Latvijas Republikas teritorijā klientu apkalpošanas jomā regulāro pasažieru pārvadājumu ar autobusiem sfērā.

Uzņēmums piedāvā sekojošus papildus pakalpojumus:

  • Autobusu noma;

  • Bremžu un ritošās daļas stends;

  • Riepu montēšana un balansēšanas stends;

  • Dīzeļdzinēju diagnostika;

  • Reklāmas izvietošanas iespēja uz autobusiem.


Jēkabpils autobusu parks SIA Statūti_2024