Videi draudzīgu autobusu iegāde

Videi draudzīgu autobusu iegāde

27.Aprīlis, 14:46, 2023 Aija Vetere

Videi draudzīgu autobusu iegāde

SIA Jēkabpils autobusu parks pēc atkārtotā atklātā konkursa “Ar CNG darbināmu autobusu  iegāde SIA Jēkabpils autobusu parks vajadzībām” pārtraukšanas, pamatojoties uz Iepirkumu uzraudzības biroja (turpmāk – IUB)  lēmumu, sazinājās ar Centrālās finanšu un līguma aģentūru (turpmāk – CFLA).  

Tā kā IUB savā lēmumā norādīja, ka lielas noslodzes bezemisiju autotransporta  līdzeklis cita starpā ir tīrs M3 kategorijas autotransporta līdzeklis, kas darbināms ar alternatīvajām degvielām, tajā skaitā saspiesto dabasgāzi (CNG), tomēr vienlaikus vērā ir jāņem, ka bezemisiju M3 kategorijas autotransporta līdzeklim ir jāatbilst prasībai, ka tā iekšdedzes motora emisijas ir mazākas nekā grams CO2/kWh (saskaņā ar Regulu (EK) Nr.595/2009) vai nekā grams CO2/km (saskaņā ar Regulu (EK) Nr.715/2007). Proti, lai  autotransporta līdzeklis atbilstu bezemisiju autotransporta prasībām, ir jāizpildās abiem minētajiem rādītājiem – darbināms ar alternatīvajām degvielām un emisiju apjoms nepārsniedz vienu gramu CO2/km, bet tā kā konkursā tika paredzēts iegādāties M3 kategorijas ar saspiesto dabasgāzi (CNG) darbināmus autobusus, nepieļaujot citas alternatīvās degvielas, tad atbilstība iepriekš norādītajām prasībām nebija izpildāma.

Uzņēmums ņem dalību Eiropas Savienības fondu un Kohēzijas politikas fondu 2014. – 2020.gada plānošanas perioda darbības programmas „Izaugsme un nodarbinātība” (turpmāk – darbības programma), kas apstiprināta Eiropas Komisijā 2014.gada 11.novembrī, prioritārā virziena „Pāreja uz ekonomiku ar zemu oglekļa emisijas līmeni visās nozarēs”, kas paredz īstenot 4.5.1.specifiskā atbalsta mērķa „Attīstīt videi draudzīgu sabiedriskā transporta infrastruktūru” 4.5.1.2.pasākumu „Attīstīt videi draudzīgu sabiedriskā transporta infrastruktūru (autobusi)” pasākumā, kura mērķis ir veicināt videi draudzīga sabiedriskā transporta izmantošanu un pasažieru skaita pieaugumu videi draudzīgā sabiedriskajā transportā.

Līdz ar to CFLA apliecināja, ka minētā mērķa sasniegšanai, SIA Jēkabpils autobusu parks var iegādāties autobusus, kas darbināmi ar alternatīvajām degvielām, ne tikai saspiesto dabas gāzi.

Šobrīd uzņēmums ir izstrādājis nolikumu atklātam konkursam “Videi draudzīgu autobusu iegāde SIA Jēkabpils autobusu parks vajadzībām”, kura ietvaros plāno iegādāties divus jaunus ar elektrodzinēju darbināmus, zemo grīdu, pilsētas tipa pasažieru autobusus.