Jēkabpils autobusu parks pārtrauc dalību projektā

Jēkabpils autobusu parks pārtrauc dalību projektā

4.Decembris, 14:50, 2023 Aija Vetere

Jēkabpils autobusu parks pārtrauc dalību projektā

SIA Jēkabpils autobusu parks piedalījās Eiropas Savienības fondu un Kohēzijas politikas fondu 2014. – 2020.gada plānošanas perioda darbības programmas „Izaugsme un nodarbinātība”, prioritārā virziena „Pāreja uz ekonomiku ar zemu oglekļa emisijas līmeni visās nozarēs”, kas paredz īstenot 4.5.1.specifiskā atbalsta mērķa „Attīstīt videi draudzīgu sabiedriskā transporta infrastruktūru” 4.5.1.2.pasākumu „Attīstīt videi draudzīgu sabiedriskā transporta infrastruktūru (autobusi)” pasākumā un bija noslēdzis līgumu Nr.4.5.1.2/22/I/003 “Videi draudzīgu autobusu iegāde Jēkabpils pilsētai 4”. 
Pēc piedāvājumu saņemšanas atklātajā konkursā tika konstatēts, ka potenciālā pretendenta norādītās cenas pārsniedz uzņēmuma plānotos izdevumus, līdz ar to uzņēmums pārtrauca atklāto konkursu “Videi draudzīgu autobusu  iegāde SIA Jēkabpils autobusu parks vajadzībām”, identifikācijas numurs JAP-2023/09. 
Ņemot vērā, ka projekta īstenošanas termiņš bija noteikts līdz 2023.gada 31.decembrim, SIA Jēkabpils autobusu parks vairs neturpināja un 2023.gada 29.novembrī pārtrauca noslēgto līgumu ar Centrālo finanšu un līgumu aģentūru.