Izsludinās atkārtotu iepirkumu jaunu ar CNG darbināmu autobusu iegādei

Izsludinās atkārtotu iepirkumu jaunu ar CNG darbināmu autobusu iegādei

27.Janvāris, 14:38, 2023 Aija Vetere

Izsludinās atkārtotu iepirkumu jaunu ar CNG darbināmu autobusu iegādei

2022.gada 3.oktobrī SIA Jēkabpils autobusu parks noslēdza ar Centrālo finanšu un līguma aģentūru  līgumu “Videi draudzīgu autobusu iegāde Jēkabpils pilsētai 4”, kura līguma summa bez pievienotās vērtības nodokļa sastāda 481 497 eiro, no tiem ES finansējums ir 353 218 eiro. Autobusu paredzēts iegādāties, īstenojot programmas “Izaugsme un nodarbinātība” prioritārā virziena “Pāreja uz ekonomiku ar zemu oglekļa emisijas līmeni visās nozarēs” specifisko atbalsta mērķi “Attīstīt videi draudzīgu sabiedriskā transporta infrastruktūru (autobusi)".

 Lai nodrošinātu autobusu iegādi, pagājušā gada oktobrī tika izsludināts atklāts konkurss „Ar CNG darbināmu autobusu iegāde SIA Jēkabpils autobusu parks vajadzībām” ID.Nr.JAP-2022/07.  

Tā kā Iepirkumu uzraudzības birojā bija saņemts iesniegums par konkursa nolikumu, šī gada 20.janvārī sākotnēji izsludinātais konkurss tika pārtraukts.

Pēc iepirkumu komisijas sēdes tika nolemts veikt nepieciešamās izmaiņas konkursa nolikumā un izsludināt atkārtotu konkursu, kura ietvaros iegādāties tehniskajam piedāvājumam atbilstošus ar CNG darbināmus divus jaunus, ar daļēji zemo grīdu, pilsētas tipa pasažieru autobusus.

Tehniskās piedāvājuma prasības tiks papildinātas ar nosacījumiem, kas iegādājamos autobusus klasificēs kā bezemisiju autotransporta līdzekļus, kuriem iekšdedzes motora emisija būs mazāka nekā viens grams CO2 uz kilometru.