Attīstot videi draudzīgu sabiedrisko transportu pakalpojuma sniegšanu Jēkabpils pilsētā

Attīstot videi draudzīgu sabiedrisko transportu pakalpojuma sniegšanu Jēkabpils pilsētā

13.Aprīlis, 18:03, 2018 Administrators

SIA "Jēkabpils autobusu parks" pamatojoties uz MK 2016.gada 20.decembra noteikumiem Nr.848 "Darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" 4.5.1. specifiskā atbalsta mērķa "Attīstīt videi draudzīgu sabiedriskā transporta infrastruktūru" 4.5.1.2. pasākuma "Attīstīt videi draudzīgu sabiedriskā transporta infrastruktūru (autobusi)" īstenošanas noteikumi", ES un Latvijas Republikas normatīvajiem aktiem par struktūrfondu vadību un Sadarbības iestādes 2017.gada 24.novembra lēmumu Nr.39-2-60/12135, 2018.gada 23.janvāra lēmumu Nr.39-2-60/1022 par projekta iesnieguma "Videi draudzīgu autobusu iegāde Jēkabpils pilsētai" apstiprināšanu ar nosacījumu un 2018.gada 28.februāra atzinumu Nr.39-2-60/2904, 2018.gada 27.martā noslēdza  ar Centrālās finanšu un līgumu aģentūru līgumu par Eiropas Savienības fonda projekta īstenošanu Nr.4.5.1.2/17/I/003, kura ietvaros tiek plānots iegādāties septiņus, jaunus ar saspiesto dabasgāzi (CNG) darbināmus autobusi ar zemajām grīdām salona priekšas un vidus zonā sabiedriskā transporta pakalpojumu sniegšanai Jēkabpils pilsētā.