Saņem finansējumu autobusa iegādei

Saņem finansējumu autobusa iegādei

3.Jūnijs, 08:25, 2021 Administrators

SIA „Jēkabpils autobusu parks” šopavasar Centrālajā finanšu un līgumu aģentūrā iesniedza projekta iesniegumu “Videi draudzīgu autobusu iegāde Jēkabpils pilsētai 3”.  Autobusu paredzēts iegādāties, īstenojot programmas „Izaugsme un nodarbinātība” prioritārā virziena „Pāreja uz ekonomiku ar zemu oglekļa emisijas līmeni visās nozarēs” specifisko atbalsta mērķi „Attīstīt videi draudzīgu sabiedriskā transporta infrastruktūru (autobusi)”.

Aģentūra ir izvērtējusi SIA „Jēkabpils autobusu parks” projekta iesniegumu un atzinusi,  ka tas pilnībā atbilst aģentūras lēmumā izvirzītajiem nosacījumiem, līdz ar to uzņēmumam videi draudzīga autobusa iegādei tiek piešķirts valsts fiansiālais atbalsts 165 467 eiro apmērā jeb 85% no projekta kopējām izmaksām.  Atlikusī projekta izmaksu summa, aptuveni 38 000 eiro, ir jāsedz no uzņēmuma līdzekļiem.