Jauns iepirkums videi draudzīgu autobusu iegādei

Jauns iepirkums videi draudzīgu autobusu iegādei

17.Jūlijs, 12:24, 2023 Aija Vetere

Jauns iepirkums videi draudzīgu autobusu iegādei

SIA Jēkabpils autobusu parks (turpmāk – Uzņēmuma) ņem dalību Eiropas Savienības fondu un Kohēzijas politikas fondu 2014. – 2020.gada plānošanas perioda darbības programmas „Izaugsme un nodarbinātība” (turpmāk – darbības programma), kas apstiprināta Eiropas Komisijā 2014.gada 11.novembrī, prioritārā virziena „Pāreja uz ekonomiku ar zemu oglekļa emisijas līmeni visās nozarēs”, kas paredz īstenot 4.5.1.specifiskā atbalsta mērķa „Attīstīt videi draudzīgu sabiedriskā transporta infrastruktūru” 4.5.1.2.pasākumu „Attīstīt videi draudzīgu sabiedriskā transporta infrastruktūru (autobusi)” pasākumā, kura mērķis ir veicināt videi draudzīga sabiedriskā transporta izmantošanu un pasažieru skaita pieaugumu videi draudzīgā sabiedriskajā transportā.

Pēc konsultācijas ar Centrālo finanšu un līgumu aģentūru (turpmāk tekstā – CFLA) šobrīd Uzņēmums ir izsludinājis atklāto konkursu par divu jaunu ar elektrību darbināmu, zemo grīdu, pilsētas tipa pasažieru autobusu iegādi.

Tiek plānots, ka konkurss noslēgsies šī gada 27.jūlijā, pēc kura tiks izvērtēts saimnieciski izdevīgākais piedāvājums un izvēlēts potenciālais autobusu piegādātājs.

Pēc projekta vadītājas informācijas, autobusu piegādei būtu jānotiek līdz šī gada beigām, kas arī viens no svarīgākajiem projekta izpildes nosacījumiem.

Plānotās līguma Nr.4.5.1.2/22/I/003 “Videi draudzīgu autobusu iegāde Jēkabpils pilsētai 4”  izmaksas sastādīs 481 205 eiro, no kuriem aptuveni 353 218 tiek plānots no Kohēzijas fonda finanšu avotiem, pārējais – no uzņēmuma līdzekļiem.