Autobusu parks izsludina konkursu

Autobusu parks izsludina konkursu

3.Jūnijs, 08:26, 2021 Administrators

SIA „Jēkabpils autobusu parks” ir izsludinājis atklāto konkursu  „Ar CNG darbināmu autobusu  iegāde SIA Jēkabpils autobusu parks vajadzībām”. Pieteikumu iesniegšanas termiņš ir 2021.gada 21.jūnijs.

Lai nodrošinātu aizvien kvalitatīvākus pakalpojumus pasažieriem, piegādātājiem ir izvirzītas prasības pēc audio un vizuālās apziņošanas sistēmas salonā, kuras ekrānā ir jābūt skaidri pārskatāmām maršruta pieturvietām. Tāpat sistēmai automātiski jāpaziņo pieturvietu nosaukumi.

Norādīti arī noteikumi par elektroniskajām maršruta zīmēm autobusa priekšpusē un sānā – informācijai tajās ir jābūt skaidri salasāmai gan tumsā, gan saulainā laikā.

Lai nodrošinātu gan vadītāja, gan pasažieru  drošību salonā, autobusam jabūt aprīkotam ar videonovērošanas sistēmu,  kas fiksē autobusa vadītāja sēdvietu, autobusa durvis, salonu kopumā un ceļu. Tāpat autobusā ir jābūt uzstādītai pasažieru skaitīšanas sistēmai un nodrošinātai WiFi datu pārraidei.

Uzņēmuma Pārvadājumu daļas  vadītāja Aija Vetere informē, ka konkurss par autobusu piegādi ir izsludināts atkārtoti, jo pieteikumos, ko iesniedza pretendenti  iepriekšējā konkursa kārtā,  tika konstatētas neatbilstības.

Autobusus paredzēts iegādāties, īstenojot programmas „Izaugsme un nodarbinātība” prioritārā virziena „Pāreja uz ekonomiku ar zemu oglekļa emisijas līmeni visās nozarēs” specifisko atbalsta mērķi „Attīstīt videi draudzīgu sabiedriskā transporta infrastruktūru (autobusi)”.

Plānotās kopējās projekta izmaksas sastāda 419 000 eiro, no kuriem aptuveni 341 000 eiro tiek plānoti no Kohēzijas fonda finanšu avotiem, atlikušais finansējums – no uzņēmuma līdzekļiem.