Autobusu parku aicina pieteikties finansējumam

Autobusu parku aicina pieteikties finansējumam

1.Jūnijs, 15:06, 2020 Administrators

Satiksmes ministrija kā Eiropas Savienības struktūrfondu un Kohēzijas fonda 2014. – 2020.gada plānošanas perioda atbildīgā iestāde  ir uzaicinājusi SIA „Jēkabpils autobusu parks” (JAP) pieteikties finansējuma saņemšanai vēl divu  videi draudzīgu autobusu iegādei.

Autobusi tiks iegādāti, īstenojot programmas “Izaugsme un nodarbinātība” prioritārā virziena “Pāreja uz ekonomiku ar zemu oglekļa emisijas līmeni visās nozarēs” specifisko atbalsta mērķi “Attīstīt videi draudzīgu sabiedriskā transporta infrastruktūru (autobusi)". Saskaņā ar Ministru kabineta noteikumiem no Kohēzijas fonda JAP plānots piešķirt 387 185 eiro, iztrūkstošos  līdzekļus abu autobusu iegādei uzņēmums apņemas finansēt no saviem līdzekļiem.

SIA „Jēkabpils autobusu parks” Valdes priekšsēdētāja vietniece Aija Vetere atklāj, ka uzņēmuma vēlme, īstenojot uzņēmuma attīstības mērķus,  ir iegādāties kopumā trīs videi draudzīgos autobusus, tāpēc ar Satiksmes minisitriju patlaban tiek risinātas sarunas par iespējām piešķirt vairāk līdzekļu no Kohēzijas fonda vēl viena autobusa iegādei. 

SIA "Jēkabpils autobusu parks" un Jēkabpils pilsētas pašvaldība jau ir veiksmīgi īstenojusi projektu "Videi draudzīgu autobusu iegāde Jēkabpils pilsētai", kopš pērnā gada vasaras pilsētas maršrutos kursē septiņi ar saspiesto dabas gāzi darbināmi autobusi, kuri izdala mazāk kaitīgo izmešu un ļauj ietaupīt ap 30% no agrāk nepieciešamajām degvielas izmaksām.