Autobusu parks iekļuvis atbildīgāko pasažieru pārvadātāju topā

Autobusu parks iekļuvis atbildīgāko pasažieru pārvadātāju topā

29.Janvāris, 14:48, 2019 Administrators

Autotransporta direkcija otro gadu pēc kārtas ir ierindojusi  SIA “Jēkabpils autobusu parks” 10 atbildīgāko pasažieru pārvadātāju vidū. Atbildīgākos pasažieru pārvadātājus ATD nosaka ik gadu, izvērtējot pārvadātāju pārbaužu rezultātus, pasažieru iesūtītās sūdzības un pateicības. 

2018.gadā Jēkabpils autobusu parka apkalpotajos maršrutos kontroles institūcijas veikušas 105 pārbaudes, kas ir 6% no kopumā veiktajām pārbaudēm 26 pasažieru pārvadātāju maršrutos. JAP autobusos veiktajās kontrolēs nav konstatēs neviens pārkāpums.

JAP direktors Jānis Ščerbickis atzīst, ka ir patīkami atkārtoti redzēt savu uzņēmumu kopā ar citiem   atbildīgākajiem pārvadātājiem, un vērtē, kā tas ir izdevies: - Vispirms jau jāsaka, ka tas nav īstermiņa rezultāts. Tas ir mērķtiecīgs darbs vairāku gadu garumā.  Domājot par uzņēmuma attīstību un nākotni, par svarīgāko stratēģisko uzdevumu noteicām  pakalpojumu kvalitātes uzlabošanu. Tas nozīmē, ka maršrutos jākursē mūsdienu prasībām atbilstošiem autobusiem grafikā paredzētajos laikos, ka autobusu vadītājiem jābūt laipniem un izpalīdzīgiem, ka laipna apkalpošana tiek nodrošināta arī autoostas kasē un dispečerdienestā. Esmu pateicīgs visam kolektīvam, - darbinieki ir sapratuši, ka ir ļoti svarīgi sasniegt izvirzītos mērķus, un to mēs varam tikai kopā, katram apzinīgi izpildot savus darba pienākumus.  No tā ir atkarīga uzņēmuma konkurētspēja tirgus nosacījumu apstākļos un pastāvēšana nākotnē.

Pirms vairākiem gadiem noteicām vēl vienu svarīgu uzdevumu – uzlabot darba apstākļus parka darbiniekiem un  piedāvāt izvēles iespējas brīvā laika kopīgai pavadīšanai. To arī pakāpeniski īstenojam, jo uzskatām, ka  motivēts un apmierināts darbinieks strādā ar lielāku atdevi un atbildību. Iegādātie autobusi ir komfortablāki gan pasažieriem, gan arī vadītājiem. Jaunās tehnoloģijas uzņēmuma pārvaldē un tehniskajā dienestā nodrošina ātrāku un precīzāku darbu izpildi. Darbinieku ikdienas vajadzībām ir labiekārtotas dušas un atpūtas telpas. Ik gadu uzņēmums atvēl līdzekļus darbinieku veselības apdrošināšanai, ekskursijām, braucieniem uz teātriem un koncertiem. Esam pilnveidojuši darba samaksas sistēmu autobusu vadītājiem.  Domāju, ka viss paveiktais ir mainījis daudzu darbinieku attieksmi par labu kopējiem uzņēmuma mērķiem. Pagājušajā gadā veikto pārbaužu rezultāti liecina, ka mūsu autobusu vadītāji ir atbildīgi un veic savu darbu precīzi, taču  tas nenozīmē, ka varam ieslīgt pašapmierinātībā. Darāmā joprojām ir daudz.