Apstiprina SIA “Jēkabpils autobusu parks” projekta iesniegumu

Apstiprina SIA “Jēkabpils autobusu parks” projekta iesniegumu

16.Decembris, 18:47, 2020 Administrators

Centrālā finanšu un līgumu aģentūra ir izskatījusi un apstiprinājusi SIA „Jēkabpils autobusu parks”  projekta pieteikumu „Videi draudzīgu autobusu iegāde Jēkabpils pilsētai 2”. Projekta mērķis atbilst 20.12.2016. Ministru kabineta noteikumu Nr. 848 “Darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" 4.5.1. specifiskā atbalsta mērķa (SAM) "Attīstīt videi draudzīgu sabiedriskā transporta infrastruktūru" 4.5.1.2. pasākuma "Attīstīt videi draudzīgu sabiedriskā transporta infrastruktūru (autobusi)" mērķim “veicināt videi draudzīga sabiedriskā transporta izmantošanu un pasažieru skaita pieaugumu videi draudzīgā sabiedriskajā transportā”.

Vērtēšanas komisija ir atzinusi, ka projekta pieteikums ir iesniegts noteiktajos termiņos un atbilst vairumam noteikto kritēriju. Vienīgi nepieciešams precizēt Sadarbības līgumu “Par projekta “Videi draudzīgu autobusu iegāde Jēkabpils pilsētai 2” īstenošanu". Uzņēmuma Valdes priekšsēdētāja vietniece Aija Vetere informē, ka, īstenojot projektu, JAP plāno iegādāties divus jaunus, ar CNG darbināmus autobusus, kas būtu aprīkoti līdzvērtīgi uzņēmumā jau esošajiem  septiņiem tādiem autobusiem, kuri kursē pilsētas pasažieru pārvadājumu maršrutos.

JAP Valdes priekšsēdētājs Jānis Ščerbickis atklāj, ka jaunie autobusi ir devuši ap 30% ietaupījumu salīdzinājumā ar dīzeļdegvielas iegādes iezdevumiem. Uzņēmumam tas ir liels ieguvums šībrīža krīzes apstākļos. - Esam gandarīti, ka ar šiem autobusiem mazinām pilsētvides piesārņojumu, jo slāpekļa dioksīda izmešu dabasgāzei ir par 96% mazāk nekā dīzelim un par 67% mazāk nekā benzīnam, bet oglekļa dioksīdi – attiecīgi par 23% un 35 % mazāk.

Plānotās kopējās projekta izmaksas sastādīs 419 000 eiro, no kuriem aptuveni 341 000 tiek plānots no Kohēzijas fonda finanšu avotiem, pārējais – no uzņēmuma līdzekļiem.